Paper

NEET 2021

Year
2021
Paper

NEET 2020 Phase 1

Year
2020
Paper

NEET 2019

Year
2019
Paper

NEET 2018

Year
2018
Paper

NEET 2017

Year
2017
Paper

NEET 2016 Phase 2

Year
2016
Paper

NEET 2016 Phase 1

Year
2016
Paper

AIPMT 2015

Year
2015
Paper

AIPMT 2015 Cancelled Paper

Year
2015
Paper

AIPMT 2014

Year
2014
Paper

NEET 2013 (Karnataka)

Year
2013
Paper

NEET 2013

Year
2013
Paper

AIPMT 2012 Mains

Year
2012
Paper

AIPMT 2012 Prelims

Year
2012
Paper

AIPMT 2011 Mains

Year
2011
Paper

AIPMT 2011 Prelims

Year
2011
Paper

AIPMT 2010 Mains

Year
2010
Paper

AIPMT 2010 Prelims

Year
2010
Paper

AIPMT 2009

Year
2009
Paper

AIPMT 2008

Year
2008
Paper

AIPMT 2007

Year
2007
Paper

AIPMT 2006

Year
2006
Paper

AIPMT 2005

Year
2005
Paper

AIPMT 2004

Year
2004
Paper

AIPMT 2003

Year
2003
Paper

AIPMT 2002

Year
2002
Paper

AIPMT 2001

Year
2001
Paper

AIPMT 2000

Year
2000

Joint Entrance Examination

JEE Advanced JEE Main

Graduate Aptitude Test in Engineering

GATE CSE GATE ECE GATE ME GATE PI GATE EE GATE CE GATE IN

Medical

NEET

CBSE

Class 12