Paper
GATE CSE 2021 Set 2
Year
2021
Paper
GATE CSE 2021 Set 1
Year
2021
Paper
GATE CSE 2020
Year
2020
Paper
GATE CSE 2019
Year
2019
Paper
GATE CSE 2018
Year
2018
Paper
GATE CSE 2017 Set 2
Year
2017
Paper
GATE CSE 2017 Set 1
Year
2017
Paper
GATE CSE 2016 Set 2
Year
2016
Paper
GATE CSE 2016 Set 1
Year
2016
Paper
GATE CSE 2015 Set 3
Year
2015
Paper
GATE CSE 2015 Set 2
Year
2015
Paper
GATE CSE 2015 Set 1
Year
2015
Paper
GATE CSE 2014 Set 2
Year
2014
Paper
GATE CSE 2014 Set 3
Year
2014
Paper
GATE CSE 2014 Set 1
Year
2014
Paper
GATE CSE 2013
Year
2013
Paper
GATE CSE 2012
Year
2012
Paper
GATE CSE 2011
Year
2011
Paper
GATE CSE 2010
Year
2010
Paper
GATE CSE 2009
Year
2009
Paper
GATE CSE 2008
Year
2008
Paper
GATE CSE 2007
Year
2007
Paper
GATE CSE 2006
Year
2006
Paper
GATE CSE 2005
Year
2005
Paper
GATE CSE 2004
Year
2004
Paper
GATE CSE 2003
Year
2003
Paper
GATE CSE 2002
Year
2002
Paper
GATE CSE 2001
Year
2001
Paper
GATE CSE 2000
Year
2000
Paper
GATE CSE 1999
Year
1999
Paper
GATE CSE 1998
Year
1998
Paper
GATE CSE 1997
Year
1997
Paper
GATE CSE 1996
Year
1996
Paper
GATE CSE 1995
Year
1995
Paper
GATE CSE 1994
Year
1994
Paper
GATE CSE 1993
Year
1993
Paper
GATE CSE 1992
Year
1992
Paper
GATE CSE 1991
Year
1991
Paper
GATE CSE 1990
Year
1990
Paper
GATE CSE 1989
Year
1989
Paper
GATE CSE 1988
Year
1988
Paper
GATE CSE 1987
Year
1987

EXAM MAP

Joint Entrance Examination

JEE Advanced JEE Main

Graduate Aptitude Test in Engineering

GATE CSE GATE EE GATE ECE GATE ME GATE CE GATE PI GATE IN