Paper

GATE CSE 2021 Set 2

Year
2021
Paper

GATE CSE 2021 Set 1

Year
2021
Paper

GATE CSE 2020

Year
2020
Paper

GATE CSE 2019

Year
2019
Paper

GATE CSE 2018

Year
2018
Paper

GATE CSE 2017 Set 2

Year
2017
Paper

GATE CSE 2017 Set 1

Year
2017
Paper

GATE CSE 2016 Set 2

Year
2016
Paper

GATE CSE 2016 Set 1

Year
2016
Paper

GATE CSE 2015 Set 3

Year
2015
Paper

GATE CSE 2015 Set 2

Year
2015
Paper

GATE CSE 2015 Set 1

Year
2015
Paper

GATE CSE 2014 Set 2

Year
2014
Paper

GATE CSE 2014 Set 3

Year
2014
Paper

GATE CSE 2014 Set 1

Year
2014
Paper

GATE CSE 2013

Year
2013
Paper

GATE CSE 2012

Year
2012
Paper

GATE CSE 2011

Year
2011
Paper

GATE CSE 2010

Year
2010
Paper

GATE CSE 2009

Year
2009
Paper

GATE CSE 2008

Year
2008
Paper

GATE CSE 2007

Year
2007
Paper

GATE CSE 2006

Year
2006
Paper

GATE CSE 2005

Year
2005
Paper

GATE CSE 2004

Year
2004
Paper

GATE CSE 2003

Year
2003
Paper

GATE CSE 2002

Year
2002
Paper

GATE CSE 2001

Year
2001
Paper

GATE CSE 2000

Year
2000
Paper

GATE CSE 1999

Year
1999
Paper

GATE CSE 1998

Year
1998
Paper

GATE CSE 1997

Year
1997
Paper

GATE CSE 1996

Year
1996
Paper

GATE CSE 1995

Year
1995
Paper

GATE CSE 1994

Year
1994
Paper

GATE CSE 1993

Year
1993
Paper

GATE CSE 1992

Year
1992
Paper

GATE CSE 1991

Year
1991
Paper

GATE CSE 1990

Year
1990
Paper

GATE CSE 1989

Year
1989
Paper

GATE CSE 1988

Year
1988
Paper

GATE CSE 1987

Year
1987

Joint Entrance Examination

JEE Advanced JEE Main

Graduate Aptitude Test in Engineering

GATE CSE GATE ECE GATE ME GATE PI GATE EE GATE CE GATE IN

Medical

NEET

CBSE

Class 12